dzwoń: 733 209 209

Informacje o projekcie

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

CARS-POL Marcin Pomianek

ul. Lubelska 60

36-050 Sokołów Małopolski

Tytuł projektu:

"Rozszerzenie zakresu działania i wprowadzenie nowych usług w firmie CARS-POL poprzez zakup nowych środków trwałych”.

Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-215/09-00

Całkowita wartość projektu :                                      504 177,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego :                                          218 513,75 PLN

www.rpo.podkarpackie.pl

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”